Opći uvjeti članstva u MASS klubu

Opći uvjeti članstva u MASS klubu

Opći uvjeti članstva u MASS klubu

Podacima koje prosljeđujete u okviru MASS kluba upravlja tvrtka MASS Shoes d.o.o., Lijepe naše 6, Klanjec 49290 (u daljnjem tekstu: upravitelj osobnih podataka).Upravitelj osigurava da se vaši osobni podaci obrađuju isključivo u svrhe s kojima ste izričito suglasni. Suglasnost u pružanju osobnih podataka dobrovoljna je i može se u bilo kojem trenutku ukinuti na isti način kao što ste je dali. U slučaju da ne pružite osobne podatke ili suglasnost ukinete, upravitelj osobnih podataka ne može ispuniti svrhu za koju se podaci prikupljaju. U vezi s vašim osobnim podacima imate pravo na pristup podacima, pravo na ispravak, pravo na brisanje ("pravo na zaborav"), pravo ograničenja obrade, pravo na prigovor i pravo na prenosivost podataka. Da biste ostvarili gore navedena prava ili uložili moguću pritužbu, molimo kontaktirajte nas na info@mass-hr.com. Ako smatrate da obrada osobnih podataka krši odredbe iz područja zaštite osobnih podataka, imate pravo podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje. Podaci se čuvaju do vašeg otkazivanja odnosno sve dok je potrebno kako bi se ostvarila svrha za koju se podaci prikupljaju. Potom se brišu, uništavaju, blokiraju ili anonimiziraju. Upravitelj tvrtka MASS Shoes d.o.o. obvezuje se podatke obrađivati i zaštititi sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća.

Učlanjenje u klub je besplatno, a za članstvo se ne plaća članarina.

Članstvo u MASS klubu je slobodan izbor i može se otkazati:
- Putem izjave za raskid članstva koju možete poslati s e-mail adrese koju ste naveli prilikom registracije na mail adresu info@mass-hr.com
- Pisanom izjavom o prekidu članstva (pošaljite nam vlastoručno potpisanu izjavu da izlazite iz MASS kluba i raskidate članstvo u njemu, na adresu Lijepe naše 6, 49290 Klanjec uz naznaku „za marketing“). Izjava treba sadržavati ime i prezime i kontakt koji ste naveli u pristupnici.

Nakon potvrde o prestanku članstva s liste korisnika u članstvu kluba brišemo sve vaše osobne podatke. Raskid članstva podrazumijeva i prestanak primanja svih obavijesti namijenjenih članovima kluba.
 

1. SMS OBAVIJESTI
MASS SHOES d. o. o. se obvezuje da će s podacima korisnika postupati u skladu sa z zakonom o zaštiti osobnih podataka. Podatke za Mass Shoes d.o.o. obrađuje ugovoreni izvođač poduzeće 7S d.o.o..

Za sva ostala opća pitanja i upute - info@mass-hr.com

 

2. MAILING

MASS Shoes d. o. o. se obvezuje da će s podacima korisnika postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Podatke za Mass Shoes d.o.o. obrađuje ugovoreni izvođač poduzeće Optiweb d.o.o. i MailChimp - The Rocket Science Group.